Danh mục sản phẩm

Dự án tiêu biểu

Nhà máy Texon

Nhà máy Texon
Hạng mục: Lắp đặt hệ thống đường ống trong nhà xưởng
Địa điểm: KCN Quang Minh, Mê Linh


kcnquangminh2-ide