Danh mục sản phẩm

Dự án tiêu biểu

Nhà máy Dae Kwang

Nhà máy Dae Kwang
Hạng mục: Thi công lắp đặt đường ống khí nén
Địa điểm: KCN Quế Võ, Bắc Ninh

 

 

dae-kwang2-ide

dae-kwang-ide