Danh mục sản phẩm

Dự án tiêu biểu

KCN Gián Khẩu, Ninh Bình

KCN Gián Khẩu, Ninh Bình
Hạng mục: Thi công lắp đặt nhà để xe, mái che cho xe máy và lắp đặt hệ thống điện

motgockcngiankhauninhbinh 

kcn-gian-khau