Danh mục sản phẩm

Dự án tiêu biểu

Nhà máy ITM Semiconductor

Nhà máy ITM Semiconductor
Hạng mục: Lắp đường ống trong dự án làm phòng sạch
Địa điểm: KCN VSIP, Bắc Ninh

vsipide