Danh mục sản phẩm

Dự án tiêu biểu

Inox thế giới

Nhà máy thép không gỉ của Trung Quốc đã được bổ sung hàng tồn kho quặng nickel từ Indonesia Philippines kể từ khi thiết lập một lệnh cấm xuất khẩu quặng nickel trong tháng giêng.

Giá thép không g có th tăng trong tháng mười hai
Theo báo cáo rng giá thép không g s tăng trong tháng mười hai do giá nickel LME đã ngng gim.

Nhà máy thép không g ca Trung Quc đã được b sung hàng tn kho qung nickel t Indonesia Philippines k t khi thiết lp mt lnh cm xut khu qung nickel trong tháng giêng.

Tuy nhiên, mùa mưa sp ti trong tháng mười mt-tháng mt Philippines được rút ngn xut khu qung nickel và làm cho sn lượng ca các nhà máy st niken gang ca Trung Quc nhn được lnh tht cht.

Hin nay giá niken là 16,535 USD/ tn và mt s nhà máy thép không g Trung Quc đã nâng thép không g cun cán ngui ca h bng 100 USD/ tn.

Lý do trên s khuy đng giá thép không g đi lên trong tháng mười hai, nhưng các nhà máy vn cn phi được nhn thy rng nhu cu th trường vn còn khá yếu.

Posco cung c
p tm thép cho lp ráp ô tô ti Volkswagen
Theo báo cáo rng Posco ca Hàn Quc s cung cp thép tm dùng đ lp ráp ô tô đến mt nhà máy Volkswagen Đc.

Đây s là ln đu tiên các nhà sn xut thép ln nht ti Hàn Quc xut khu sn phm thép cho nhà máy lp ráp ô tô ca Đc và các tha thun hp tác có th được ký kết trong năm nay.

D kiến Posco s bt đu cung cp thép tm dùng cho lp ráp ô tô vào năm 2015, vi ngun cung cp hàng năm 50.000 ~ 70.000 tn.

Giá trung bình thép ph
ế liu H2 ca Nht Bn vn gin đnh
Theo báo cáo rng giá trung bình thép phế liu H2 ca Nht Bn ti Kanto, khu vc trung tâm và Kansai là 27,543 yên/ tn trong tun th tư ca tháng mười mt, vn n đnh so vi tun trước.

Trong s đó, giá trung bình thép phế liu trong khu vc Kanto mc là 28.833 yên / tn, gin đnh; trong khu vc min Trung đã là 25,420 yên/ tn, còn li không thay đi và trong các vùng Kansai đã là 28,375 yên/ tn, đng giá tt c so vi con s ca tun trước đó.

Tokyo Steel c
a Nht Bn tăng sn lượng thép thô trong tháng mười
Tokyo Steel ca Nht Bn cho biết sn lượng thép thô ca công ty trong tháng mười đt 203.400 tn, tăng 16.300 tn hay 8,7% so vi tháng trước.

inox-the-gioi

Trong s đó, 32.500 tn thép thô được sn xut ti các phân xưởng Tahara, 54.000 tn ti các phân xưởng Okayama, 72.200 tn ti các phân xưởng Kyushu và 44.700 tn các phân xưởng Utsunomiya.

Trong khi đó, JFE Bars & Shapes Corp đăng ký tăng 4% trong sn lượng thép thô, đt 230.200 tn.

Công ty c phn Osaka Steel sn xut khong 78.300 tn, sn lượng thép thô. Công ty trách nhim hu hn Kyoei Steel báo cáo sn lượng thép thô đt 155.200 tn.

Trung Qu
c xut khu ng thép hàn tăng lên  trong khong t tháng giêng -tháng mười
Theo s liu thng kê ca Cc Thng kê Quc gia (NBS), sn lượng thép hàng ngày ca Trung Quc xut khu ng thép hàn trung bình đt 164.742 tn trong tháng mười, tăng 0,5% so vi tháng trước.

Trong tháng mười, tng sn lượng ng thép hàn ca đt nước này lên ti 5,11 triu tn, tăng  t 4.920.000 tn trong tháng trước và tăng 9% so vi năm trước.

Trong khong thi gian ca tháng mười, sn xut ng thép hàn ca Trung Quc tăng lên ti 47.070.000 tn, tăng 7% so vi năm trước.

S
n lượng thép ca Iran đt 13,5 triu tn trong 10 tháng đu tiên
Theo báo cáo rng sn lượng thép ca Iran đt 13.510.000 tn trong mười tháng đu năm 2014, tăng 6,23% so vi cùng kỳ năm ngoái.

Vic sn xut thép ti Trung Đông đt khong 23.190.000 tn trong khong t tháng mt đến tháng mười và tng sn lượng thép ca Iran khong 58,25% trong tng s sn lượng thép thế gii, theo s liu thng kê tính bn vng ca WSA.

Iran đã tăng sn lượng thép thô ca mình k t năm 2008 khi nước này s