Danh mục sản phẩm

Dự án tiêu biểu

Cách quy đổi đơn vị tính inox (thép không gỉ)

CÁCH QUY ĐỔI ĐƠN VỊ TÍNH INOX (THÉP KHÔNG GỈ)

1. TẤM - CUỘN.

      Độ dày * chiều rộng * chiều dài * 7.93 = kg

  • Trong đó: 7.93 là tỷ trọng riêng
  • Ví dụ: Tấm inox 2ly khổ 1500 dài 3 mét, muốn biết nặng nhiêu kg ta tính như sau:    2 * 1.5 * 3 * 7.93 =  71,37kg

2. ỐNG: 
      (Đường kính - độ dày ) * độ dày * 0.02491 * số mét = kg

       Ví dụ : Ống 60 dày 3ly dài 6 mét:  (60 - 3)*3*0.02491*6 = 25,56kg
  
3. THÉP GÓC V:

       Cạnh V * 2 * độ dày * chiều dài * 7.93 = kg

       Ví dụ: V 40 dày 3ly dài : 40 * 2 * 3 * 6 * 7.93 = 11,42kg

        Lưu ý : Phải quy đổi đơn vị tính

4. LẮP ĐẶC: 
        Bán kính * bán kính * chiều dài * 0.02491 = kg

·  Ví dụ: Láp 100 dài 6 mét:  50 * 50 * 6 * 0.02491 = 373,65 kg